Stichting Edwina van Heek zoekt een

Bosbaas / meewerkend voorman

Stichting Edwina van Heek heeft tot doel het in standhouden van cultureel erfgoed en waardevolle natuurgebieden in Twente. Deze doelstellingen worden hoofdzakelijk gerealiseerd door het beheer van twee landgoederen die in eigendom zijn van de stichting: Singraven (475 hectare, gemeenten Dinkelland en Losser) en Zonnebeek (150 hectare, gemeente Enschede) .

Dit is je werk

Als bosbaas/meewerkend voorman voer je werkzaamheden uit die bijdragen aan het beschermen, beleven en benutten van de bossen, de natuur en het landschap en van recreatieve en cultuurhistorische groenelementen op de landgoederen Singraven en Zonnebeek. Als BOA ben je verantwoordelijk voor het houden van toezicht, gastheerschap en treed je handhavend op wanneer dat nodig is.

Je bent het aanspreekpunt met betrekking tot het groenonderhoud voor pachters, bewoners, en externe partners, zoals het waterschap, provincie en gemeenten. Je werkt zelfstandig onder aansturing van de rentmeester van de stichting. Je werkt in een klein team waarbij je er samen voor zorgt dat de terreinen goed beheerd worden. En daarbij houd je rekening met relevante wetten, regels, procedures en afspraken.

Je neemt het initiatief voor werkzaamheden in de terreinen. Je doet het voorbereidende werk voor uitbesteding. En je voert het werk uit. Dit doe niet alleen zelf maar ook samen met collega’s en aannemers. En je begeleidt de uitvoering van werk door vrijwilligers en/of stagiaires. Je zorgt ervoor dat bezoekers zich welkom voelen op de landgoederen, maar aarzelt niet handhavend op te treden wanneer dat nodig is.

Achter de schermen heb je de zaken administratief goed op orde. Vanuit je kennis en ervaring denk je mee over de ontwikkeling van het gebied en lever je verbetervoorstellen.

Belangrijkste taken:

– voorbereiden en (doen) uitvoeren van terreinbeheerwerk met het accent op het beheer van bos (inclusief houtverkoop), landschapselementen, afrasteringen en wegen, paden en watergangen.;
– uitvoeren van diverse controles, zoals boomveiligheid;
– meewerken aan de voorbereiding van en deelnemen aan interne en externe audits op het gebied van bos- en natuurbeheer;
– afstemmen en communiceren over actueel en toekomstig beheerwerk met de rentmeester, collega’s en externen;
– het houden van toezicht en handhavend optreden;
– opstellen en bijhouden van de administratie.

Functievereisten

• Ruime en aantoonbare praktische ervaring en affiniteit met bos- en natuurbeheer.
• Ervaring met het plannen en uitvoeren van terrein- en onderhoudswerk in natuur en landschap en onderhoud van recreatievoorzieningen en cultuurhistorische elementen.
• Relevante ervaring in het begeleiden en aansturen van aannemers, vrijwilligers, stagiaires en dergelijke.
• Organisatorische en contactuele vaardigheden.
• In staat tactisch op te treden in uiteenlopende situaties, zowel proactief als reactief en stevig waar nodig.
• Minimaal een mbo diploma Bos- en natuurbeheer niveau 3.
• In bezit van een rijbewijs B, E en T, een certificaat motorkettingzaag NKC en certificaten veilig werken.
• Overweg kunnen met MS-Office.
• In bezit zijn van een BOA-getuigschrift Domein 2 is een pré.
• Woonachtig in de omgeving van Denekamp of bereid te verhuizen naar deze omgeving.

Dit bieden we

• Als bosbaas/meewerkend voorman bij Stichting Edwina van Heek kun je rekenen op de volgende arbeidsvoorwaarden:
• Aanstelling en salariëring volgens CAO-bosbouw.
• Een 37-urige werkweek, waarbij in het geval van aanstelling als BOA rekening gehouden moet worden met onregelmatige werktijden.
• Een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar met uitzicht op verlenging voor onbepaalde tijd. • Voor nieuwe medewerkers geldt een proeftijd van één maand.

Sollicitatie en nadere informatie

Stichting Edwina van Heek, Zonnebeekweg 114, 7546 RH Enschede. Solliciteren kan door je motivatie en CV te mailen naar info@rentmeestershuis.nl. Reageren kan t/m vrijdag 22 maart 2024. Nadere informatie kan verkregen worden bij de heer K.J. Meijer (rentmeester) via 0529-433 480.