3. Nijhof Koekkoek

Op het landgoed runt de familie Koekkoek-Nijhof een biologisch melkveebedrijf. Het bedrijf is de grootste pachter van landbouwgronden op het landgoed. De kringloopgedachte staat centraal in de bedrijfsvoering en daarmee de zorg voor de omgeving, mensen, dieren en de bodem.