De vijzelturbine

In 2021 werd de vijzelturbine in werking gesteld. De turbine is uniek voor Nederland, er zijn in ons vrijwel vlakke land nauwelijks waterwegen met genoeg verval om energie op te wekken. De vijzelturbine wekt jaarlijks zo’n 280.000 kilowattuur op. Dit komt neer op groene stroom voor zo’n 80 huishoudens. Samen met de zonnepanelen op de ligboxenstal van de biologische melkveehouderij is dit voldoende om als landgoed vrijwel energieneutraal te zijn op het gebied van elektriciteit.

In 2022 heeft Singraven met de vijzel de OKS-prijs gewonnen. De Overijsselse Kastelen Stichting (OKS) spitst zich toe op het ondersteunen van kleinschalige projecten ter behoud van het unieke karakter van monumentale gebouwen en hun landgoederen. Meer informatie en doneren via www.overijsselsekastelenstichting.nl