Landbouw op Singraven

Agrarische bedrijven

De landbouw is onlosmakelijk verbonden met een historisch landgoed als Singraven, de pachtinkomsten uit de landbouw vormen een van de belangrijkste economische dragers en daarnaast draagt de landbouw bij aan de instandhouding van het agrarische cultuurlandschap.

Er zijn diverse agrarische bedrijven op het landgoed gesitueerd. Het kenmerkende van deze bedrijven is dat zij vrijwel allemaal werken op basis van het “Singraven principe” van volledige duurzaamheid.

Zowel de melkveeboerderij van de familie Koekkoek-Nijhof als het tuinbouwbedrijf De Witte Raaf zijn biologische, SKAL gecertificeerde, bedrijven.

Bij De witte raaf is het mogelijk om de groenten rechtstreeks van de boerderij te kopen of groente in de vorm van pakketten te bestellen.

De boerderij “Hoog Ende” is gericht op het fokken van het oude rundvee ras de Lakenvelder en deze karakteristieke koeien grazen op de weides nabij Huis Singraven.

Bart Borghuis Sportpaarden

Bart Borghuis Sportpaarden is een kleinschalige fokkerij van voornamelijk springpaarden.

Als basis voor de fokkerij, gebruiken ze een aantal kwaliteitsvolle merries die hoog in het bloed staan en zijn voortgekomen uit bewezen stammen, voornamelijk uit Nederland en Holstein.
Deze bewezen bloedlijnen combineren ze met de beste internationale hengsten. Met deze formule probeert Bart Borghuis Sportpaarden jaarlijks een aantal interessante, hoog in het bloed staande, veulens te fokken.

Het doel van de fokkerij is om een boven gemiddeld sportpaard te fokken dat aan de hoge verwachtingen van de huidige (inter)nationale springsport kan voldoen.

De Agroscoopbokaal

In 2021 heeft het biologisch melkveebedrijf van Eddo en Lianne Nijhof en Jan en Diny Koekkoek op landgoed Singraven de Agroscoopbokaal, in de categorie biologisch gewonnen. Een prijs die jaarlijks sinds 2015 door ForFarmers en dochteronderneming Reudink wordt uitgereikt aan klanten, die een bijzondere prestatie hebben geleverd.

Het biologisch melkveebedrijf heeft 130 koeien en 115 hectare grond op het landgoed Singraven. ForFarmers en Reudink omschrijven het melkveebedrijf als ‘koploper in kringlooplandbouw met een focus op regionaliteit’. Dat houdt in dit geval in dat de koeien alleen ruwvoer eten van eigen land en regionaal aangekochte grondstoffen. Een deel van de melk wordt weer regionaal afgezet via de Raw Milk Company, een melkfabriek in De Lutte.