Singraven
Organisatie

Organisatie

Sinds 1956 is landgoed Singraven eigendom van Stichting Edwina van Heek. Deze ANBI-stichting heeft tot doel het instandhouden van cultureel erfgoed en waardevolle natuurgebieden in Twente. De stichting wordt geleid door een bestuur van vijf onbezoldigde personen, ondersteund door een extern rentmeesterskantoor.

Op landgoed Singraven zijn 5 medewerkers in dienst van de stichting: de beheerder van het Huis, een tuinbaas, een bosbaas en 2 medewerkers voor facilitair onderhoud.

Daarnaast is er een grote, enthousiaste en deskundige groep vrijwilligers. Zij ondersteunen de beheerder en de tuinbaas met uiteenlopende taken, zoals het geven van rondleidingen in het Huis, onderhoud aan het park en arboretum, de bloemenverzorging en tuinonderhoud. Een andere belangrijke groep van vrijwilligers zijn degenen die de watermolen van Singraven onder hun hoede hebben genomen. Zij zijn aangesloten bij Molenstichting Lattrop-Tilligte.