Stichting Edwina van Heek werd opgericht in 1946 uit de nalatenschap van mevrouw Edwina van Heek – Ewing (1872 -1945). Zij was de weduwe van Jan Bernard van Heek, die de oudste zoon was van Gerrit Jan van Heek sr. (de oprichter van de enorme textielonderneming Van Heek & Co).

De Stichting heeft tot doel het in standhouden van cultureel erfgoed en waardevolle natuurgebieden in Twente. Die doelstelling wordt hoofdzakelijk gerealiseerd door het beheer van twee grote landgoederen, te weten landgoed Singraven (500 ha) en landgoed Zonnebeek (ten zuiden van Enschede, 150 ha).

Voor meer informatie over deze stichting verwijzen wij u graag naar de website van de Stichting Edwina van Heek, waarop onder meer het ANBI-jaarverslag te vinden is.