De heer Laan heeft het landgoed in 1956 in eigendom gegeven aan Stichting Edwina van Heek onder de voorwaarde, dat alles in oorspronkelijke staat moet blijven voortbestaan. Edwina van Heek werd opgericht in 1946 uit de nalatenschap van mevrouw Edwina van Heek – Ewing. Zij was de weduwe van Jan Bernard van Heek (1860-1923) , de oudste zoon van Gerrit Jan van Heek sr.

De Stichting heeft tot doel het in standhouden van cultureel erfgoed en waardevolle natuurgebieden in Twente. Voor meer informatie over deze stichting, verwijzen wij u graag naar de website van de Stichting Edwina van Heek.