Organisatie

Landgoed Singraven kan in stand worden gehouden dankzij de inzet van een grote groep mensen. In de eerste plaats is er een team van betaalde medewerkers, bestaande uit een part-time rentmeester, een beheerder (die ook woont bij het Huis), een bosbaas, een tuinbaas, een timmerman en twee huishoudelijke medewerksters.

Daarnaast is er een grote, enthousiaste en deskundige groep vrijwilligsters en vrijwilligers die op het landgoed taken uitvoeren zoals het geven van rondleidingen in Huis, park en arboretum, bloemenverzorging en tuinonderhoud. Hun inzet is voor Singraven onmisbaar. Zij zetten zich in voor het landgoed omdat zij het voortbestaan van Singraven willen ondersteunen en anderzijds, omdat zij dit werk ervaren als een “niet-materiële verrijking”. Als u belangstelling heeft om als vrijwilliger mee te werken aan de instandhouding van Landgoed Singraven, kunt u nadere informatie inwinnen via de beheerder 0541-351 906.

Een andere belangrijke groep van vrijwilligers zijn degenen die de watermolen van Singraven onder hun hoede hebben genomen. Zij zijn aangesloten bij Molenstichting Lattrop-Tilligte en vervullen taken als molenaar, onderhoudsmedewerker en/of rondleider. Als u belangstelling heeft om als vrijwilliger mee te werken aan de instandhouding van de watermolen van Singraven, kunt nadere informatie inwinnen via de molenstichting 0541-294 202.